Home

שירותי ייעוץ נדל"ן

ליווי מלא עבור רוכשי ומשקיעי נדל"ן

מדוע צריך מלווה?

אני מייצגת אך ורק אתכם. אין לי אינטרסים
בקנייה או מכירה של נכס ספציפי (בניגוד למתווך)

אלווה אתכם משלב הרעיון ועד הביצוע.

התהליך כולל בניית תכנית עסקית, חקר שוק, מציאת איזור, רחוב או נכס פוטנציאלים. ליווי בגיוס הון, משכנתה, בניית תמהיל שיפוץ,השכרה או מכירה.

אני חיה ונושמת את השוק. בעלת תואר שני במנהל
עסקים וכמות מכובדת של עסקאות נדל"ן מאחורי
.

כל השירותים במקום אחד. ליווי מלא משלב ראשוני
של בחינת כדאיות ועד לקבלת דמי שכירות או רווח מהמכירה
.

הוזלה משמעותית של תהליכים וחיסכון של מאות אלפי שקלים:

ייעוץ משכנתה , גיוס הון, שיפוץ, השכרה או מכירה, ניהול הנכס ואפילו עיצוב

שלבי הליווי

פגישת אפיון ובניית תכנית עסקית

פגישה ראשונית בה עורכים פרופיל לקוח: הון עצמי, יכולת מינוף, יכולת החזר ואופי עיסקה מבוקשת (רכישה למגורים/ השכרה/מכירה). בחינת רמת סיכון, תקציב, איזור, הערכת תשואה, תחימה בזמן.

תכנון מס והיטלים

תכנון של מס רכישה, מס שבח והיטלים אפשריים.

מימון ומשכנתה

בחינת גיוס הון אפשרי. לרוב, אנשים חסרי ניסיון, לא יכירו מקורות מימון נוספים חוץ מהבנק. אני אעזור לבחון אופציות זולות יותר. אלווה בתהליך קבלת המשכנתה, כולל בניית תמהיל ובחינת הריביות.

חיפוש הנכס

המלווה מחפשת עבורכם נכסים על פי הקריטריונים שנקבעו בתכנית הפעולה: תקציב, מיקום, רמת סיכון, מורכבות ועוד. יורדים יחד לשטח לבחון את הנכסים המיועדים ולהכיר את הסביבה עד לבחירת הנכס המיועד.

חתימת חוזה בייצוג על ידי עורך דין

עורך דין בודק את תקינות הנכס מבחינה משפטית ומגן עליכם בחוזה הוגן ולבסוף מסייע ברישום הנכס על שמכם.

שיפוץ ועיצוב

 ככל שצריך (והוסכם) המלווה דואגת לניהול ופיקוח בהשבחת הנכס לרבות הסכם שיפוץ מול קבלן לפי מחיר ולוח זמנים, גיוס מעצב וניהול אנשי המקצוע בעבודה בשטח.

השכרה, ניהול הנכס ומכירה

המלווה דואגת לשוכרים או באופן ישיר או על ידי הפעלת מתווכים לחיפוש שוכרים. במהלך השנה, המלווה תהיה זמינה לשוכרים והבעלים לבעיות שצצות. בתזמון נכון, תעזור המלווה במכירת הנכס ברווח.


 

השאר/' פרטים ליצירת קשר

דוגמאות לפרויקטים